Wygenerowano strefę 5 minut AUTEM z uśrednionym ruchem.