Alternatywa dla Google Maps
1

WYBIERZ ŚRODOWISKO DEVELOPERSKIE

Wybierz sposród najbardziej popularnych bibliotek mapowych.
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
	<meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/4.6.5/ol.css" type="text/css">
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/4.6.5/ol.js"></script>
	<!-- The line below is only needed for old environments like Internet Explorer and Android 4.x -->
	<script src="https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=requestAnimationFrame,Element.prototype.classList,URL"></script>
	<style>
	 #map {position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;}
	</style>
 </head>
 <body>
	<div id="map"></div>
	<p><a href="http://www.openmaptiles.org/" target="_blank">© OpenMapTiles</a> <a href="http://www.openstreetmap.org/about/" target="_blank">© OpenStreetMap contributors</a> <a href="https://placematic.pl" target="_blank">Placematic</a></p>
	<script>
	 var map = new ol.Map({
		layers: [
		 new ol.layer.Tile({
			source: new ol.source.TileJSON({
			 url: 'https://maps.tilehosting.com/styles/basic.json?key=3rAP637cq1yoQEpW04pk',
			 crossOrigin: 'anonymous'
			})
		 })
		],
		target: 'map',
		view: new ol.View({
		 center: ol.proj.fromLonLat([19.28, 51.98]),
		 zoom: 7
		})
	 });
	</script>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
	<meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.3.1/leaflet.css" />
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.3.1/leaflet.js"></script>
	<style>
	 #map {position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;}
	</style>
 </head>
 <body>
	<div id="map"></div>
	<p><a href="http://www.openmaptiles.org/" target="_blank">© OpenMapTiles</a> <a href="http://www.openstreetmap.org/about/" target="_blank">© OpenStreetMap contributors</a> <a href="https://placematic.pl" target="_blank">Placematic</a></p>
  <script>
	<script>
	 var map = L.map('map').setView([51.98, 19.28], 7);
	 L.tileLayer('https://maps.tilehosting.com/styles/basic/{z}/{x}/{y}.png?key=3rAP637cq1yoQEpW04pk',{
		attribution: '<a href="https://carto.com/" target="_blank">© CARTO</a> <a href="http://www.openmaptiles.org/" target="_blank">© OpenMapTiles</a> <a href="http://www.openstreetmap.org/about/" target="_blank">© OpenStreetMap contributors</a>'
	 }).addTo(map);
	</script>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" />
  <script src="https://cdn.klokantech.com/mapbox-gl-js/v0.43.0/mapbox-gl.js"></script>
  <link href="https://cdn.klokantech.com/mapbox-gl-js/v0.43.0/mapbox-gl.css" rel="stylesheet" />
  <style>
	 #map {position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;}
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>
  <p><a href="http://www.openmaptiles.org/" target="_blank">© OpenMapTiles</a> <a href="http://www.openstreetmap.org/about/" target="_blank">© OpenStreetMap contributors</a> <a href="https://placematic.pl" target="_blank">Placematic</a></p>
  <script>
   // You can remove the following line if you don't need support for RTL (right-to-left) labels:
   mapboxgl.setRTLTextPlugin('https://cdn.klokantech.com/mapbox-gl-js/plugins/mapbox-gl-rtl-text/v0.1.2/mapbox-gl-rtl-text.js');		
	 var map = new mapboxgl.Map({
	  container: 'map',
	  style: 'https://maps.tilehosting.com/styles/basic/style.json?key=3rAP637cq1yoQEpW04pk',
	  center: [19.28, 51.98],
	  zoom: 6
	 });
  </script> 
 </body>
</html>
2

WYBIERZ STYL MAPY

Wybierz jedną z naszych profesjonalnie zaprojektowanych map do swojej aplikacji.
3

DODAJ SWOJE PUNKTY

Wskaż w jakie formie chcesz umieścić swoje lokalizacje na mapie.
Wskaż adres:

lub wypełnij poniższe pola:
X
Y


lub kliknij punkt na mapie.

Przykładowa odpowiedź serwisu REST:
[
	{
	52.2330886261725,
	20.993505214481658
	},
	{
	52.21721053535026,
	21.016336177616424
	},
	{
	52.2344553486779,
	21.03384563806564
 }
]

POS-Eye
Inteligentne, ale proste oprogramowanie lokalizujące dla Twojej witryny.


POS-Eye jest nowoczesną i elastyczną usługą wyszukiwarki punktów sprzedaży, którą można zintegrować z dowolną stroną internetową. Pomóż znaleźć miejsca, w których Klienci mogą kupić Twój produkt lub skorzystać z usług. Dodanie nowej czy zarządzanie istniejącymi lokalizacjami jest dziecinnie proste dzięki aplikacji POS-Manager. Możesz również wykorzystać swoje rozwiązanie, a my je zintegrujemy.

Dowiedz się więcej na temat POS-Eye >>

4

AUTOPODPOWIADANIE ADRESÓW

Prosta i działający w czasie rzeczywistym usługa, mająca na celu poprawienie adresu w momencie jego wprowadzania.
Interfejs API można zintegrować w aplikacjach opartych na przeglądarce, formularzach online lub środowiskach typu thin-client.
Jest przeznaczony do obsługi ogromnej ilości zapytań przy niezawodnym czasie odpowiedzi.
Kliknij punkt na mapie:5

WYNIK

Gotowy kod do wklejenia na stronę.